Stories in Telugu

You can view the stories at http://neetikathalu.wordpress.com/. Alternatively you can read the same stories using the following pdf files:

 1. వినయం వివేక లక్షణమ్ — శ్రీ రాముని చే సముద్రుని గర్వభంగము.
 2. సంతృప్తిని మించిన సంపద లేదు — సుదాముని కథ.
 3. ధర్మవ్యాధుని కథ — మాతాపితరుల సేవ యొక్క ఔన్నత్యం బోధించే కథ.
 4. ఆశ్రయ పరిత్యాగ దోషం — దేవేంద్రుడు చిలుకతో సంవాదించిన కథ.
 5. నిజాయితీ — ఆచార్య ప్రఫుల్ల చంద్ర రాయ్ గారి కథ.
 6. కపోత కపోతి కథ — శ్రీమహాభారతం లోని కథ.
 7. ధర్మజ్ఞః — శ్రీ రాముడు విభీషణునికి శరణాగతి ఇవ్వడం
 8. రంతిదేవుడు — మహాదాత రంతిదేవ మహారజు కథ.
 9. కుశిక మహారాజు కథ — చ్యవన మహర్షి కుశికుని పరీక్షించుట.
 10. ప్రతిజ్ఞా పాలన — “దేశ బంధు” గా పేరుకెక్కిన చిత్తరంజన్ దాస్ గారి కథ.
 11. రఘుమహారాజు – కౌత్సుడు — శ్రీ రామ చంద్రుని తాతగారైన రఘుమహారాజు కథ.
 12. గోవర్ధన గిరి పూజ — శ్రీ కృష్ణుడు ప్రకృతి ఉపాసన బోధించుట.
 13. చాతక పక్షి దీక్ష — దీక్ష సాధన యొక్క ప్రాముఖ్యతను బోధించే కథ.
 14. విష్ణుచిత్తుని అతిథిసేవ — ఆముక్తమాల్యద లోని కథ.
 15. భరతుని కథ — శకుంతలా దుశ్యంత పుత్రుడైన భరతుని కథ.
 16. మయూరధ్వజుని కథ — పరోపకారానికి పరాకాష్ట చూపించు కథ.
 17. హీరాకానీ — భారతీయులు మాతృమూర్తికి ఇచ్చే గౌరవం చూపు కథ.
 18. సత్యసంధః — శ్రీ రామునికి సీతమ్మవారికి జరిగిన సంభాషణ.
 19. యుధిష్ఠిరుని ధర్మబుద్ధి — యక్ష ప్రశ్నల కథ.
 20. ప్రవరాఖ్యుని కథ — ప్రవరుని గృహస్థధర్మములు చూపించు కథ.
 21. రామయ్య ఎడ్లు — పశుసంపదను ప్రేమించి పూజించే భారతీయ తత్త్వాన్ని గుర్తుచేసే కథ.
 22. చ్యవనమహర్షి – జాలరులు — జాలరుల వలలో చిక్కిన చ్యవనమహర్షి కథ.
 23. దిలీప మహారాజు కథ — పూజ్యులను ఎల్లవేళలా యథావిధిగా పూజించాలని బోధించే కథ.
 24. ద్రౌపదీదేవి – ఆదర్శ భారతనారి — అశ్వత్థామ ఉపపాండవులను వధించు ఘట్టము.
 25. అన్నమాటకి కట్టుబడిన అర్జునుడు — అర్జునుడు తీర్థయాత్రలకి వెళ్ళిన ఘట్టము.
 26. భూదాన మహిమ — తామ్రతుండం అనే చిలుక కథ.
 27. ఏకచక్రపుర బక వధ — భీమసేనుడు బకాసురుని వధించు ఘట్టము.
 28. శ్రీ కృష్ణ లీలలు – శకటాసుర భంజనమ్ — క్రూరత్వం అనేది దుర్గుణం అని బోధించే కథ.
 29. కాకభుశుండి పూర్వజన్మవృత్తాంతము — గురువుని నిరాదరించరాదని బోధించు కథ.
 30. పద్మపాద బయన్న కథ — గురు భక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను చూపు కథ.
 31. బ్రహ్మరాక్షసుని విముక్తి — పాపకార్యములు చేస్తే దు:ఖములు తప్పవని నీతిని బోధించు కథ.
 32. దధీచి మహర్షి కథ — పరోపకారానికి శరీర త్యాగం చేసిన దధీచి మహర్షి కథ.
 33. శ్రీకృష్ణ లీలలు – తృణావర్త భంజనం — వ్యసనములకు దూరముగా ఉండాలన్న నీతిని బోధించు కథ.
 34. భక్త పురందరదాసు కథ — లోభ గుణం ఉండరాదను నీతిని బోధించు కథ.
 35. ఎన్నడూ పారుష్యపు మాటలాడ రాదు — యయాతి చక్రవర్తి కథ.
 36. శ్రీకృష్ణ లీలలు – యమళార్జున భంజనం — వస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుపు కథ.
 37. గౌతమ మహర్షి కథ — గౌతమ మహర్షి యొక్క సంయమం పరోపకారం భూతదయ చూపు కథ.
 38. భర్తృహరి కథ — సుభాషిత రత్నావళి కర్త భర్తృహరి కథ.
 39. శీలసంపద — శీలవంతులమైతే సంపదలు వాటంతట అవే వస్తాయనే నీతిని బోధించు కథ.
 40. శ్రీకృష్ణ లీలలు – వత్సాసుర భంజనం — ఇతరులను మోసం చేయరాదని బోధించు కథ.
 41. దురాశ దు:ఖములకు చేటు — ప్రతాపభానుడనే మహారాజు కథ.
 42. వితరణశీలి విక్రమార్కుడు — అవంతీరాజు విక్రమాదిత్యుల కథ.
 43. శంఖ లిఖితుల కథ — దండనీతి యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుపు కథ.
 44. శ్రీకృష్ణ లీలలు – బకాసుర వధ — అహింసా పరమోధర్మ: అని బోధించు కథ.
 45. నచికేతుని పితృభక్తి — పితృభక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను చూపు కథ.
 46. శుచిలేనిది సత్పురుషదర్శనం లభించదు — ఉదంకుని కథ.
 47. శ్రీకృష్ణలీలలు – అఘాసుర వధ — పరనింద చేయరాదను నీతిని తెలుపు కథ.
 48. దీపకుని గురుసేవ — గురుసేవ యొక్క ప్రాధాన్యతను చూపు కథ.
 49. ఇంద్రద్యుమ్నుని కథ — పుణ్య కార్యములను చేయవలెను అని బోధించు కథ.
 50. సత్సాంగత్యము — నారదునికి శ్రీఖృష్ణుడు సత్సాంగత్యము యొక్క మహిమ బోధించుట.
 51. శ్రీకృష్ణ లీలలు – ధేనుకాసుర సంహారము — వినయము కలిగి ఉండాలన్న నీతిని బోధించు కథ.
 52. గౌతముడి ఏనుగు — ఏ ఏ పుణ్య కార్యాలు చేస్తే ఏమేమి ఫలితాలు వస్తాయో చెప్పు కథ.
 53. శ్రీకృష్ణ లీలలు – ప్రలంబాసుర వధ — చౌర్యము పాపమని బోధించు కథ.
 54. శివస్వామి పుణ్యగాధ — పాపాలకు శిక్షలు ఎంత భ్యంకరంగా ఉంటాయో చూపు కథ.
 55. భూతదయ — భారతీయుల భూతదయ ఎంత లోతైన భావమో తెలుపు కథ.
 56. నాడీజంఘుని క్షమాగుణం — నాడీజంఘుడను మహనీయుని గాధ.
 57. శ్రీకృష్ణ లీలలు – వ్యోమాసుర భంజనం — అతిథి సేవ యొక్క ప్రాధాన్యతను చూపు కథ.
 58. శుక్రాచార్యులు కచుడు – ఆదర్ష గురుశిష్యులు — కచుని ధర్మబుద్ధి శుక్రుని శిష్యవాత్సల్యం చూపు కథ.
 59. తోండమాన్ చక్రవర్తి – భీమ కులాలుడు — అహంకారం ఎంత కొంచమైనా పనికి రాదను నీతిని బోధించు కథ.
Published on October 26, 2006 at 9:42 am  Comments (262)  

The URI to TrackBack this entry is: http://moralstories.wordpress.com/stories-in-telugu/trackback/

RSS feed for comments on this post.

262 CommentsLeave a comment

 1. Thanks for giving this opportunity to share my views with you about brhmacharyam. Sir this site is a mirror of morality and the culture of indian. If any help do you need from me ask, if i am in able to give i can other wise i cannot because i am not employee. I think very soon i will get a job.

  • Really these stories are very very good. In fact I am searching for these stories for the last so many days. Thank you and I will tell my grand children all these stories. murugan_murty@yahoo.com

 2. I am very glad that you have stories posted in Telugu. You are doing a great service to all the Telugus by bringing more of our language onto the Internet. Great job!

  Thanks,
  Anurup

 3. hai ,it very nice articles.

  • Hi.very good.

  • Hi.very good telugu stories.thank for posting.

 4. Wonderful…Reading such great stories in telugu/english is really good. Thanks for doing this. Our mythology would certainly give great boosting to the current generation. The fonts and background is well suited to read bing stories. Great work….1000 thanks

 5. I appreciate your time greatly

 6. dear Sakethnath the moralstories in Telugu read by me. The language usedis very simple and easy to read. I felt happy to read in Telugu. stories like Kausika,Dharmavyadhudu and Gouthama sambhashana with drutarashtra(mahendra)are excellent with good morals.Ithink all people shold read them and explain to their children of all ages now and then.

 7. This is a very good collecion of stories. Its great that such a collection in telugu is presented at on place, that too in the days where it matters (mana basha vaibhavam ksheeninchipothunna samayamlo). Kudos to you..

 8. I found here good things not only for kids, for every indian. The morals from these should become our culture to see real India.

 9. Very useful articles indeed.
  A must for Human to read.
  Proud of being an Andhra.
  Sincerely appreciate the way the Index is made – giving essence of the tale.

  The team has done a very useful job.

  May god shower all the riches blessings upon the developers.

 10. This is just excellent, thanks so much

  • idinticatastorylu akadacodala

 11. this website is very good. I like this website, this type site is very needful now a days not only for childrens for elders also. I feel very happy if you convert all stories of panchatantra in telugu language

 12. You are doing very wonderful job..
  Great work.. well done.
  Morvelleous work..
  Doing nice work.. keep it up..
  with regards
  m.s.murty

 13. How can I priase and thank you for the wonderful work other than saluting through this message.

  Thanks
  krishna

 14. hey krishna thank you for knowing me abt this website.

 15. Hi,
  The effort to keep the telugu sahityam is marvellous.
  I wish the web site c’d enhance with many more features regarding old telugu stories like pancha tantram,nooru katlapisachi kathalu et al.

  Cheers
  Shiva

 16. Hi,

  Your doing very good work,Really worth full to read and Know our stories..

  Thanks a lot…

 17. My friend. Thank you very much.
  Hrudayapoorvaka kruthagnathabhi Vandanam.
  Namasthe.
  Navin

 18. Meeru seekarinchina kadhalu chaalaa bagunnayi.
  Ituvantivee marinni kadhalanu meeru ee site loo paruchinchi, paathakulaloo Bharatheeya smascruti meeda avagaahana, gnaanam inumadimpajeeya galaru.

  Mallika

 19. I could not express my happiness through words about the pain you are taking to keep our culture alive.

  I request you to continue the same.

  I am grateful and thankful to you.

  Yours sincerely,

  P.V.R.SARMA.

 20. Hrudayapurvaka Dhanyavadamu lu Mitrama…

  Ne prayasa, Prasamsincha daggadi :)

  Jai Hind !

 21. Hi,
  its really good work.
  I am thankful if you post more stories.
  once again thanks for your great work

  thank you

 22. Chala manchi service andi Telugu Basha ki. Tenali ramalinguni kadhalu pette alochanlu emena unnayi? Meeku sahayam kavaliste nenu volunteer chestanu. Naa emial ki rayandi.

  Satyanarayana

  • Satyanarayana garu… Namaste. Naa peru Lalitha.Naa chinathanam lo Panchathanthram, Thenaliramakrishna, Maryadaramanna lanti books chadivanu. Chinna pillala bhavishyattu ku avi chala use avuthayi ani naa abhiprayam. maa babu ki aa kathalu cheppalani nenu chala sites search chesanu. kani avi naku dorakaledu. mee comments chusi atuvanti books mee daggara vunte mail cheystharani aashisthu aduguthunnanu. plz…

 23. Hi i read stories in this site.These are excellent collection and one must read.Any plans for posting Bhetala Vikramarka stories? I used to read them in Chandamama monthly books.I greatly appreciate your effort.These stoies are eye openings for current rulers.
  Thanks very much for posting these stories.

 24. Hai
  you are doing very good job and i appreciate you.
  you are giving very good messages to the society which we need in this generation.thanks

  • Hi i read stories in this site.These are excellent collection and one must read.Any plans for posting Bhetala Vikramarka stories? I used to read them in Chandamama monthly books.I greatly appreciate your effort.These stoies are eye openings for current rulers.
   Thanks very much for posting these stories

 25. it’s amazing….

 26. Tanks .. Me Team Andhariki Na Hrudaya Purvaka Abhinanghanalu..

 27. please send me the paramanandha sishuyula kathalu

 28. hi there…

  i dont have words to appreciate ur work…

  jus wana say THANKS FROM BOTTOM OF MY HEART.

  god bless you all,
  narendra vellela

 29. All the articles are good.
  Great Work
  keep it uP!

  @sad.
  Jackys Gulf Fze
  United Arab Emirates.

 30. Sir nadi oka request………meeru ” Malgudi Kathalu ” telugu version public cheyavachu kada////

  Malgudi kathalu ante chala mandi ki istam …pls try

  @sad
  Prasadkakarla007@gmail.com

 31. Great work
  thaks

 32. Great work. Appreciated!!

  ~ Giriprasad Lankipalle

 33. Hi

  This website is very good
  so many stories in thelugu

  I just want a favor from your side

  I am searching for Thrimurthula vratha kalpam story.

  Can you please send me the story if you can possible.

 34. thank you very much sir, thank you very much….
  its a great job. we can learn a lot from this site. you are doing a great spritual social service.

  Best regards
  Umesh Chenna.

 35. thanks for publishing moral stories, Also please try to write some thing like Vamsi maa pasalapudi kathalu and some other comedy stories by adding other link, Can we expect this from you guys?

 36. hey its great job…if ur having any idea or books on BRUHASPATHI NEETHI(DEVATHALA GURU) POLITICAL VIEW…OR…SUKRACHARAYA NEETHI(RAKSHASA GURU)….IF UR having any idea or books regarding this pla make a note r info…

 37. hi…
  all these are good stories….

  where i can find “malgudi kathalu” by R K Narayan
  video or telugu text… i want to read those..
  please tell me

  murty

 38. I can’t explain my feelings in words when i found these stories

 39. it is too good common peaple

 40. hey you are doing very good job.

 41. I am very thankful to you.

 42. Good Job for those who are behind this… I Find difficult to find them.. it is good to bring all of them under one about Bharathiya Samskruthi… Thanks for doing this…

 43. mana samskruti sampradayalaku sambandinchina kadalu chadvi maapillalaku cheppadaniki entho bagunnai chala simple ga kadanu andulo neethini chebuthunnanduku chala santhosham ellanti kadalu enka enno ravalani eduruchoostuntam.

 44. These are excellent stories and thanks a lot for sharing it. You are doing a great job.Keep it up.

 45. You are doing very wonderful job..
  Great work.. well done.

  udaykanth

 46. Ee kathalu chala manchi vishayalanu teliyajestunnai, Mana purvikula goppathananni teliajestunnai. Marinni kathalu update cheyalani manavi chesukuntunnanu..

 47. Hi,
  Thanks a lot for sharing such wonderful stories.
  Thanks a lot again for the great work.

  Regards
  RK Veluvali

 48. Its a fantastic site and I have no words to appreciate ur work to our culture and society. All I can say is “Keep Going on”.

 49. hi……..

 50. Namaskarams to all of the contributors of the website and God bless them.

  Regards

  Srinivas G

 51. please add new Stories and books

 52. THANKS FOR PROVIDING ONE OF THE GREATEST OF ARTICLES REGARDING OUR INDIAN MYTHOLOGY

 53. You have done a Great job to Telugu folks ……..

 54. You have done great job by publishing in telugu, my daughter asks krishna stories daily while sleeping, if i don’t tell story she won’t sleep, and i was looking for new krishna stories on web..this is cool that i found this great site. Thank you once again. Keep it up..keep posting new stories.

 55. it is really wonderful, thank u verymuch. really very useful to everybody.

 56. it is really wonderful,thank you verymuch. it is very useful to everybody.

 57. Very useful

 58. Can I also send some stories?

 59. Thank you very much for this site. Recently I saw this site this is excellent site. specially in telugu I liked it very much. I think you will enter some other telugu stories in this site.

 60. THELUGU KATHALU INTERNET LO RAVADAM ANEDHI CHALA MANCHI VISHAYAM. NAAKU CHALA NACCHAYI MANCHI NEETHI UNNA KATHALU CHALA THANKS.

 61. Hi its very nice site keep it try to improve this site

 62. It is really a heartening web containing moral stories. The present status of India is very pathetic who are attracted to money only earned by all means. And rulers are not bothered about common man and amass wealths. with best wishes for such nice teachings. Mantha V sharma

 63. Really good collection. Appriciate your good work.

 64. hi na peru venkat .maruguna padipotunna e katalani mundu talalaki andinchalanna me prayatnam chala bagundi . tamku

 65. really very great. these are not only for childrens, also for eldes especially, parents to tell their childres. i wish you all success and happy sankranthi to all the readers.

 66. i want moral stories of “Tenali Ramakrishna” please send any stories of Tenali ramakrishna to my email id

  • Sir i found the site which has Tenali Rama DVDs but in Hindi..
   Not in telugu.

   U may visit http://www.shoppingonlineindia.com

   They have mahabharat in Telugu, Om Namah Shivay and Vishnupuranam

 67. I am from nalgonda,thallasingaram.In these website the moral stories are very good.These kind of stories tell us that what’s going on the past since ramayana, mahabaratam.This stories gives us how we can maintain discipline.Thank you very nuch for you to create this website.

 68. I am Very Very Thankful for sharing this stories.

 69. this is very poor
  this not good

 70. VERY NISE USE OF KIDS AND TEACHERS,PARENTS TELUGU STORY RARU GA DHORUKUTHUNNAROJULO CHALA IMPERESSION CHYSENAYI

 71. this is excellent
  PLEASE SEND BOOKS MY GMAIL PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE
  MY GMAIL

  • PLEASE SEND BOOKS MY GMAIL PLEASE PLEASE PLEASE…

 72. this is excellent
  PLEASE SEND BOOKS MY GMAIL PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE
  MY GMAIL r.ajaykumar215@gmail.com

 73. మీరు తెలుగు వారికి చేస్తున్న సేవ అమోఘమైనది. మా బుల్లి పాపాయికి తెలుగు కధలు వెతుకుతున్న సమయంలో మీ బ్లాగు కనిపించింది. మీకు మా కృతజ్ఞతలు. నా బ్లాగు gireesam.wordpress.com

 74. Your site will surely help the world to know about the culture of Indians.We are very thankful to you.I wish you all the best.

 75. Your site is outstanding.
  This will surely help the India to withstand its culture and other countries to know about our culture.I wish you to continue this trend in the future also.

 76. Your site is outstanding.This will help our future generations for knowing our culture.I want you to continue this trend in the future also.
  Good luck!

 77. Your site is outstanding.
  This will help our future generations for knowing our culture.I want you to continue this trend in the future also.
  Good luck!

 78. Very good stories.
  My friends and me inspired and enjoyed.

 79. Very good stories.
  My friends and me inspired and enjoyed.

 80. really a great service i think
  sharing such a valuble knowledge

  keep sharing

 81. thank u sir i will learn some moral frm this stories

 82. ANDHARIKI NAMASKARALU.ELANTI SITES CHUSINA VALLU GREAT.EVARU CHUSINA FACEBOOK,TWITTER LO MUUGUTHUNNA TIMELO E SITE VIEWERS GREAT

 83. these stories are very good stories and children will like this stories. very thanks and this is fabulous website. and once again very thanks.

 84. Dear sir,

  these stories are really good. Naaku thelisina stories anni cover ayipoyayi. US lo peregey maa pillalaki kathalu cheppadaaniki mana culture lo vishyaalu thelapadaaniki ivi dohadam chestunnayi.
  Thank you very much

 85. this stories is excellent. sir other stories upload sir
  i want me bhagavatham padyakavyam sir .

  My gmail : krishna.murthy410@gmail.com

  send me my gmailku bhagavatham padyakavyam please sir.

 86. this is simply superb

 87. chala anandam ga undi.idi ilake konasaginchali ani memu ellapudu korukuntunamu. mana telugu jaati ni ellapudu
  ila nilapettukundam. eppudu videshi bashalaku pradhyanam istak kani idi chusaka nenu ananda mayam ayyipoyanu.
  dhanyavadalu.

 88. Hai

 89. Stories are good.Please provide some logic stories.

 90. very good

 91. Thank you sir,beacause of you only we learnt many things from these stories.thank you very,very………………………………………………………..much sir.

 92. thank you sir. very good stories

 93. i learned so much from these stories and i want to learn full stories of puranas in telugu scripture

 94. I read all the stories those are very good and also I improved my knowledge in telugu sahithyam . Thank u thank u very much.

 95. THANKS A LOT REALLY THE STORIES COLLECTION WAS GOOD AND THESEARE VERY USEFU TO EVERYONE ESPECIALLY IF THESE STORIES WILL BE TAUGHT TO THE GROWING STUDENTS IT WILL BE HELPFUL TO THEM BECAUSE THEY CAN LEArn morLE FROM THESE STORIES AND THEY CAN BUILD GOOD CHARACTER ANY WAY ONCE AGAIN THANKS FOR KEEPING THESE STORIES IF POSSIBLE PLACE SOME MORE STORIES IN TELUGU

 96. Wonderful collection.
  Keep going

 97. chala happy ga undi, me stories chala bagunnai naku upakaram ane dani meda katha kavali. please give the reply of this story.My daughter is having competition in telugu concept is upakaram she is studying 5th class in bhavan school

  Y.Udayalakshmi

 98. First of all i must be thankful to you sir/madam,because iam much more interested to our culture,i need know about our culture and costumes,and my intention is to motivate/educate our next generation that way your information helps me alot.

  Thanks & Regards
  Mahitha

 99. It is really good thing.

  it is one of the best site.

  It is useful to every children.

  Every one must read these stories

 100. This is very useful website to the all people

 101. Hi
  Pls let me where can i downlaod ” Vamsi Maa Pasalapudi Kadhalu “.

 102. it is very useful stories for next generation, thx for uploaded these moral storeis in this site

  regs
  praveen

 103. Excellent Work Sir,

  Neethikadala viluva velkattalenidhi. Ey vayasu varaina marokkasari gurthu chesukovalasinadey..

  Vela krutagnatalu


  Manoj

 104. HI ,NAA PERU LATHANAGENDRA.MEERU ANDHINCHE EE MORAL STORIES ENTHO MANDHILO MAARPU THEESUKOSTHUNNAYI.MEERU
  “MEERU MAALGUDI KATHALU NU PUBLISH CHEYYANDI” PLEASE

 105. um actually naku telugu mataldam vachu kani chadhavadam radhu so is there any english storie s

 106. My name is Swapna. I like to read story books. This is a good opportunity for me. Your collection is good. Please collect modern moral stories also.

 107. అద్భుతమైన ప్రయత్నం .
  ధర్మాన్ని ప్రచారం చెయ్యటం ఈ కలియుగంలో అత్యవసరం . మీ అప్రయత్నం అభినందనీయం .
  మీరు అనుమతిస్తే ఈ కథలను ఒక్కొక్కటిగా దైవలీలలు అనే నాబ్లాగులో ఉంచుతాను .అవి మరికొందరికి చేరుతాయి

 108. all the books are very good your work is good keep it up !

 109. These are really a wonderful stories and interesting to read not only for kids but also to all people.

 110. Dear Sir,
  I was so much thankful to you.
  Really wonderful.

 111. Hi,
  It is very nice Stories and i learned more…..
  Thank You Very Much..

 112. Dear Sir,

  Chala ante chala bagunnai ee kathalu. Ma babu ki kuda chepthunna ee kathalu. Thank you so much for your time.

  Thanks
  Ajitha

 113. అద్భుతమైన కథలు. చదువుతూ నేను పొందిన ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు. భారతీయ సన్స్క్రితీ సౌరభాలు గుబాలిస్తున్నఈ కథలు చదువుతుంటే స్వాభిమానం జాగ్రుతమై ప్రతి వ్యక్తీ భారతీయుడిగా పునర్జీవనమ్ పొందుతాడు. ప్రతి వ్యక్తీ, ముఖ్యంగా ప్రతి యువకుడు చదవాలి, చదివించాలి. ధన్యవాదములు.
  శ్రీ రామ్ పొన్నపల్లి
  విశాఖపట్నం.

 114. watch thies stores in batti vikramarka
  hai iam narendra nanu e stores chavide chala anadam ga vunanu kabati meru kuda chadevi me anwers chapadi your friend Narendra
  meru andichana e avakasam chala gopadi

 115. hai iam narendra naku tanali stores send mail please please please please please please please namail
  narendra.killa@gmail.com

 116. Very good Website Thanks for Posting all these Stories.

 117. It is really good idea.

  It is one of the best sites, every child likes.

  It is needed to every child to improve the character.

  Every school has to recommend this with their list of the best sites to the children.

  I am very very thankful to you for your effort.

 118. this sight is so good , through this we know the history

 119. this sight is so good , through this we know the history. everyone like this type of stories.i am so grateful to you ,to create this website.
  Thank you for your effort. Please send chandamama kadalu to my mail.

 120. MEE EE KATHALU CHAAL BAGUNNAI
  WITH THANKS
  BALA KRISHNA

 121. ok

 122. This is wonderful and useful to everyone. Thanks for providing this.

 123. HI Sir,

  Thank you so much for you time to written these stores. i learnt many good things through these stores.

  Thank you,
  Rave.

 124. సంతృప్తిని మించిన సంపద లేదు is very good story, i like very much..

 125. Really very fantastic stories…very delight to see..just thanks will not enough. Really awesome.

 126. All the Stories are very Good. Daily 1 or 2 Stories I am making to view my Grand Children. They are really Happy and repeating the same stories with their Friends – hence they are Playing, Enjoying and Learning.

  Thanks for the service

  Prof Linga Reddy Dubbudu
  Dept of Physics
  Osmania University
  Hyderabad – 500 007, AP, India

 127. it was very fantastic ur providing an exalent
  stories

 128. Every Citizen of India should now
  the stories of Moral & follow them
  by this they all live with dharma,
  with dharma only every body can get
  Moksha,

 129. really excellent stories. very thankful to you.

  please publish kaarthaveeryas story.

 130. Chala Manchi Kadhalu e website lo chadivanu..Hrudhaya poorvaka dhanyavadhalu..

 131. నేటి తరం పిల్లలలో నైతిక విలువలను, భారతీయ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాల పట్ల గౌరవాన్ని పెంపొందించడానికి ఈ కథలు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. ఇంత చక్కటి కథలను నేటి తరానికి అందిస్తున్న మీరు ధన్యులు.

 132. In this website all stories are very well and these are useful to children.
  I like this website very much………………………………………….., Thank you.

 133. on june 16,2011at 14:05 pm meenakshi said
  in this website all stories are so nice i did read these stories
  i like thttp://moralstories.wordpress.com/stories-in-telugu/#comment-form-guesthis site…………
  thank you.

 134. i want mosagallanu namma radu telugu moral story

 135. its great experiance to every telugu people and dot miss this type of articals to childrens

  • it is very nice to read and write telugu my favrouite subject

 136. Really fentastic……great work done

 137. good

 138. this is very good stories and life truths

 139. ఇంత మంచి కథలు తిరిగి అందరికి అందిన్స్తున మీకు ముందుగ ధన్యవాదాలు ….
  ఇలాంటి కథలు నేటి తరం రేపటి తరాలకి స్ఫూర్తిదయకలు ….వీటిని చదువుతుంటే మనసుకి ఎంతో ఆహ్లాదం గా వుంది ..
  మర్చిపోతున విలువలను మళ్లీ మీ కథలతో ప్రాణం పోస్తున మీకు కృతజ్ఞతలు …. ఇలాంటివి ఇంకా సమకుర్చాలి అని ఆశిస్తున్నాను …

  ఇట్లు
  శ్వేతా

  • hai swatha garu ,naku god katalu anta chala istam .kani akkava talayadu , naku shivanu katalu chaparu please , na mail id : anjaneyulu.devarapalli@gmail.com . please madam e help chaindi .

  • this is yery good stores in telugu

 140. THESE COMMENTS ARE WONDER FULL I SAW THIS STORIES WHEN I AM SEARCHING FOR THE DRAMAS TO PARTICIPATE IN MY DELHI PUBLIC SCHOOL REALLY HATS OFF
  HOPE YOU WILL PUT SOME MORE STORIES LIKE THIS
  THANKS

 141. Cannot say in words how wonder full they are

 142. can you try some more like this when i can win the drama contest

 143. sir thanq for giving such a wonderful stories . i am very priviliged to read this content sir

 144. ఈ కథల వలన నేను మరియు చాలా మందికి మనము చేయ వలచిన మంచి పనులు మరియు దైవ కార్యాలు తేలుచుకున్నాము

  మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు

  ఇట్లు ,
  రవీంద్ర

 145. ee kadhalu chal bagunnai, elane panchatantra kadhalu telugu lipi lo vunte chala baguntundi
  Thanks & Regards
  Srini Srimath

 146. nice

 147. iam looking for oldest novel by sri kanakamedala MAHAMAYA where can i get, iam not able to meet ramesh kanakamedala his son stays in t nagar chennai, anyone having links to writer or how to download in telugu pdf format
  neelayapalem shyambabu
  chennai

  • I am also very much interested in MAHAMAYA Novel by Sri Kanakamedala. I am ready to pay the cost plus charges. Kindly send the book or xerox or pdf. My ph: 9283458523 (Chennai). My e-mail id is sanath4752@gmail.com. I am from Chennai. Please help me.

 148. I love to read these great stories, appreciate you.
  Very useful to my kids. Thank you very much.

  Regards,
  Gowri Shankar.

 149. Good one… love this. It greatly helps children to know moral things on their own.

  And also helps to divert from TV for some time :)

  Regards,
  Naga

  • haha but its true…..!

 150. Hey…. thank u so much for publishing this type of articles in telugu………

  Regards,
  Ganga.

 151. very good stories.thank you very much

 152. i love old stories thank u sir

 153. Awesome Work….Keep Posting such stories….GOD Bless U…:)

 154. Excellent Site. Thank you very much :)

 155. hi intha manchi kathalu andisthunandhuku nayokka namskaramulu i kathalu chadivina tharvatha vache janmalo kuda (HINDUSHANLONE) janminchalani korukuntunnanu..E STORICE ANDHARU CHADHAVLANI CHADAVANI VALLAKI THELIYA PARCHALANI NAA YOKKA KORIKA……..

 156. thanks for giving these types of stories in tel for us i like it very much

 157. Really a very very very great work dude…..really u r playing an active role in protecting our culture and mythological stories which convey morals need for all humans…
  Nijanga niku koti dhanyavaadaalu…..

 158. super..i am inspair..thank you

 159. Good job sir

 160. so much thank you..

 161. There is no words about your helping.Im very happy..and so much thank you

 162. Good job Sir. Thanks for all this :) May God bless you with true gnAna and mOksha :)

 163. You are doing a very good job………. continue………….all the best….

 164. good stories and great work done for u who ever it is..
  can any one tell where can i find madhuranthakam rajaram stories with telugu script freely.

 165. [...] – ఆదర్ష గురుశిష్యులు I collected all this story links from http://moralstories.wordpress.com/stories-in-telugu/.  This is very good site, There are many more hindu moral stories on this site. For update please [...]

 166. chala karyam, mee karyam chala upayuktham ga vundi. meeku maa abhivadamulu

 167. very good stories,ur doing very good job.

 168. this is very good work
  after reading this stories there will be little bit changes in every one

 169. it is very useful to all ages and we must make all students to read them

 170. Awesome collection thank u lot

 171. Thank you very for posting. It is very useful stories

 172. very well ,you are giving good knowledge for me,thank you

 173. good

 174. chala bagunnay

 175. moral stories chala bagunnayi-N.S.Rao.

 176. i jst love these stories…

 177. Very very useful &good. If try to read all our society will change with morals

 178. Awesome!!!!!!!!!!!!

 179. Good thank u so much

 180. stories are very good, and these are very useful to present generations to know ethics.

 181. Excelent job uhave been doing keep itup god bless u. Urs affectinately..g.s.rao.dhone

 182. chala manchi storys vrasarandi danyavadalu makosam ivi online lo pettinandhuku

 183. hey check this budugu application in telugu

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.budugu&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5idWR1Z3UiXQ..

 184. GREAT WORK. THANK YOU VERY MUCH

 185. shivuni stories unte sen cheyandi please

 186. I am very thankful for all these stories. I remembered my childhood and my grand parents , who told me most of these stories…

 187. wonderfull buddy !!! keep it up

 188. I salute to your efforts … really great work. …. thankful to you

 189. Hai very thankful to you very valuable stories i found this very thanks

 190. good work. thank u very much.

 191. Good Work . And Thank You so much

 192. THANKU SIR . THANKU SO MUCH……….

 193. thank u for this great work.iam pregnant.iam reading these stories to set my mental condition. i thought that my baby should have these morals,that is why iam reading these stories.

 194. Hi i read stories in this site.These are excellent collection and one must read.Any plans for posting Bhetala Vikramarka stories? I used to read them in Chandamama monthly books.I greatly appreciate your effort.These stoies are eye openings for current rulers.

 195. Hi, My mother tongue is Telugu but our murkhy system demanded me to study in English medium. I know how difficult it is for to study in English while we talk in Telugu. Countries like Japan, Denmark, Sweden,Brazil and China kicked English from there country after they got the freedom from British empire. Now there economy is par with Britain and America. The only reason is that they talk and read in the same language. They treated their language as their mother and attached to their heart. Unfortunately we could’t adopt our national and regional language in our hearts. We proudly says that we have 22 official language and 3000 dialects but we talk in English which is hardly spoken by 12 to 15 countries out of 200.
  The stories are really good and definitely I am going to tell this to my kids.

  PS: For more information about origin and existence of English language please visit:

 196. Due to the majority of these Coffee Diet love the fast, steady weight
  loss of 10 pounds in the next 2 weeks. In a clinical experiment, coffee diet was supplied to another group.

 197. A normal person would need to drink a lot of fiber for being in a position
  to add green coffee bean extract benefits to your diet
  can improve your overall Cholesterol raising your good and lowering your bad levels.

 198. hi I am kondal Rao, very very happy

 199. Great Job Sir Runa padi vunnam meeku

 200. Chaala manchi pani chesaru..Manasara abhinandanaluu…

 201. Chala bhagunaye kadhalu
  kani
  Maku satyaharichandruni gurinchi thelusukovalani undhi
  a kadha gurchi pampagalara
  mypalasai@gmail.com

  yours Sincerly,

  M Sai.

 202. thank you boss.
  nice effort.

 203. Good moral stories

 204. nice it was a true thing nice stories, thank you.

  • your name is not aruap your name is yashas

 205. nice moral stories i have never seen it this was a nice stories i liked it every much thank you very much………………

 206. the best stories i have ever read and i hope you put more stories which are being useful for me in my project

 207. EXCELENT THOUGHT

 208. mee andhrula hridayapoorvaka dhanyavaadaalu

 209. chala bagunnayi ee stories youth ki manchi sandeshanni isthayi

 210. “Anni bhashalalo kella Telugu Goppadi” , I Feel Proud to be an Telugu People. you did a woderful job. It’s must to read telugu moral stories to present and next generation people and change their lives. Very very Thanks for your uploading these type of interesting moral stories…….

 211. telugu matladete punishment eche erojullo pillalaku telugu puratana katalanu vati goppa tanalanu teliyajuesunduku edi chakkaga dohadapadutundi entati chakkati alochanavachinanduku meku danyavamulu….

 212. Anni bhashalalo kella Telugu Goppadi

 213. Hi,
  posted very good and very useful stories for present generation . Very good idea…

  regards
  Srinivas . dhavaleswarapu

 214. simply superb… It’s very difficult to find the right info in internet… Cause here many websites are giving wrong direction to the public regarding the Hindu gods n stories… Today I read about Bali chakravarthi’s story… The same as it is heated from one guruji day before yesterday…who is soo famous and intelectual… I’m going to read more stories… Thanks a lot team…

 215. Thanq

 216. these all stories helped me in my telugu project thanks for posting these………….!

 217. chala bagundi. inka punyatmulu undi andariki cheppa batti bhumi inka baddalu kakunda migili unnadi

 218. chala bagundi. inka punyatmulu undi andariki cheppa batti bhumi inka baddalu kakunda migili unnadi

 219. Gotelugu is a leading Telugu web magazine : http://www.gotelugu.com/oldissues.php

 220. Awesom stories..

 221. Nice stoies theae all
  are awesome

 222. I glad to read and posting the comments to the stories,
  these all are really awesome…
  Regards
  … ..NAVEENBABU.PAGOLU

 223. nice moral of the story

 224. A heartfelt thank you , other than what can I say.

 225. thank you, very good service

 226. Thank You Sir

 227. Very good service sir.
  Please let me know where can i get the story of cow and tiger (Go Vyaghra samvadam) in Telugu. I love very much those Poems.

 228. chala chakkani kathalu ……..
  Rajesh,khammam

 229. Jaisriram.A good information was given which is very helpful to lead the life with morality n principles.All the children should make know of our culture n tradition n stories like this will help a lot to form a good society.

 230. Chala kaalum tarvatha chakkani telugu mariyu gandhikamu chusi sonthosisthunnanu. Eppati Dina patrikalu kuda sankara bhasha nu vadutunnaye
  Telugu ankelu chusi kuda chala rojulu ayendhi

  Mee prayathaniki dhanyavadamulu

 231. Excellent stories A good information was given which is very helpful to lead the life with morality n principles.All the children should make know of our culture n tradition n stories like this will help a lot to form a good society.

 232. Hi your stories is good.
  if you don’t main i want “BAKTHA PRAHLADA” full life story(not his father kill story) after story .
  Thanks you…

 233. amezing nowadays youth wants thistypeof stories very thanks but wewant more stories mahesh

  • amezingmahesh

 234. dirtyfellow

 235. sorry

 236. అద్భుతంగా ఉన్నాయి సోదరా ఈ కథలు…ధన్యవాదములు

 237. Good stories

 238. ThanQ admin good stories.

 239. If any person read this stories Then he will change his life style deffinatly . These are very good stories

 240. very good storys its use to tihis genatation students thanking you sir

 241. This is an amzing collection of moral stories in Sarala Telugu and very easy to read and understand. Thank you very much administrators for your great job done for the telugu community.

 242. […] collected all this story links from http://moralstories.wordpress.com/stories-in-telugu/.  This is very good site, There are many more hindu moral stories on this site. For updates please […]

 243. This helped me a lot……

 244. Thank you for sharing these stories. This is very helpful and reading it in telugu gives immense pleasure. Keep up the great work.

 245. Very Good… But We need some more stories like Navaratri, shivratri, Laxmi Puja etc…

 246. Its really appreciable for presenting such stories. It really works on public. Thank u.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 272 other followers

%d bloggers like this: